BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

Doel
De 1-daagse basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) leidt u op tot BHV-er. Tijdens deze cursus worden de deelnemers getraind in de taken van een bedrijfshulpverlener. Dat zijn o.a. evacuatie, ontruimen, nazorg, brandbestrijding en communicatie tijdens een incident.

Onderwerpen
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Levensreddende Handelingen (LH) Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen
 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer)
 • Plaatselijk letsel (brandwonden. botbreuk, oogletsel)
 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatiemiddelen tijdens incidenten
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
 • Ontruimingen
 • Belang van nazorg

Verdere informatie
De cursus bestaat uit 1 dag van 08.00 – 16.00 uur. De grootte van de groepen is 4 tot 18 deelnemers.

Examen en diploma
Het examen wordt aan het einde van elk onderdeel afgenomen, zowel de theorie als de praktijk. Deelnemers in het bezit van een geldig EHBO diploma met aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddend Handelen. Deelnemers die slagen krijgen het diploma van Kruidhof Educatie volgens de NIBHV-norm. Op verzoek kan de deelnemer ook het NIBHV-diploma ontvangen. Deze is 1 jaar geldig.

Code 95
Deze cursus kan desgewenst meetellen voor Code 95

Vrije data
Voor de cursusdata zie onze agenda

Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden en de kosten. Ook kunnen wij elke cursus bij u o locatie verzorgen.